Artikkel 98
Review of other Union legal acts on data protection

Offisielle tekster Retningslinjer Beslutninger Vurderinger
EU-regulering
Vurderinger
nasj. regulering

Det finnes ingen fortaletekst i forordningen relatert til art. 98.

Det finnes ingen fortaletekst i direktivet relatert til art. 98.

GDPR

In the final version of the Regulation, a new provision was included in Article 98 relating to the review of other legal instruments on the data protection occurring in the Union.

Pursuant to this new provision, the Commission is granted the power to submit legislative amendments to any other legal instruments under EU law on data protection. The goal is to ensure, by means of amendments, the consistency of the protection of individuals with respect to the personal data processing, particularly with regard to the protection of individuals with respect to the processing carried out by the European institutions (see Regulation (EC) No. 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of natural persons with respect to the treatment of the personal data by the Community institutions and bodies) and the free movement of such data).

Direktivet

-

Utfordringer

We do not see a priori any specific implementation difficulties.

Retour au sommaire
Forordning
1e 2e

Art. 98

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to amending other Union legal acts on the protection of personal data, in order to ensure uniform and consistent protection of natural persons with regard to processing. This shall in particular concern the rules relating to the protection of natural persons with regard to processing by Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data.

1. forslag close

Pas de disposition correspondante.

2. forslag close

Pas de disposition correspondante.

Direktiv close

No specific provision

Art. 98

Gjennomgåelse av andre EU-rettsakter om vern av personopplysninger

Dersom det er relevant, skal Kommisjonen framlegge forslag til regelverk med henblikk på endring av andre EU-rettsakter om vern av personopplysninger for å sikre et enhetlig og ensartet vern av fysiske personer i forbindelse med behandling. Dette skal særlig gjelde reglene for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling som utføres av EUs institusjoner, organer, kontorer og byråer, og for fri utveksling av slike opplysninger.

Gamle loven close

Ingen tilsvarende bestemmelse

close