Artikkel 96
Relationship with previously concluded Agreements

Offisielle tekster Retningslinjer Beslutninger Vurderinger
EU-regulering
Vurderinger
nasj. regulering

Det finnes ingen fortaletekst i forordningen relatert til art. 96.

Det finnes ingen fortaletekst i direktivet relatert til art. 96.

GDPR

Article 96 specifies that the international agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organizations which were concluded by Member States prior to the entry of this Regulation in force, and which comply with Directive 95/46/EC, shall remain in force until amended, replaced or revoked.

Direktivet

-

Utfordringer

We do not see a priori any specific implementation difficulties. 

Retour au sommaire
Forordning
1e 2e

Art. 96

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.

1. forslag close

No specific provision

2. forslag close

Art. 89a

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to the entry into force of this Regulation, and which are in compliance with Directive 95/46/EC, shall remain in force until amended, replaced or revoked.

Direktiv close

Pas de disposition correspondante

Art. 96

Forhold til tidligere inngåtte avtaler

Internasjonale avtaler som omfatter overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, som medlemsstatene har inngått før 24. mai 2016, og som er i samsvar med unionsretten som gjaldt før nevnte dato, får fortsatt anvendelse fram til de endres, erstattes eller oppheves.

Gamle loven close

Ingen tilsvarende bestemmelse

close