Artikkel 87
Processing of the national identification number

Offisielle tekster Retningslinjer Beslutninger Vurderinger
EU-regulering
Vurderinger
nasj. regulering

Det finnes ingen fortaletekst i forordningen relatert til art. 87.

Det finnes ingen fortaletekst i direktivet relatert til art. 87.

GDPR

Like the Directive, Article 87 allows the Member States to set specific conditions for the processing of a national identification number or of any other identifier of general application. 

The same provision states that the use of this identifier must be supported by appropriate safeguards designed to protect the rights and freedoms vested in the people affected by the Regulations.

In other words, the Member States are free to define the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application, provided that the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation are safeguarded.

Direktivet

Pursuant to Article 8 (7) of the Directive, the Member States shall determine the conditions under which a national identification number or any other identifier of general application may be processed.

An example is that Belgian and French legislatures have adopted specific laws governing the consultation and the use of the National Register of Natural Persons, of the National Repertory of Identification of Natural Persons (RNIPP).

Utfordringer

We do not see at first instance any particular difficulty of implementation when a specific system already exists in a Member State.

Retour au sommaire
Forordning
1e 2e

Art. 87

Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.

1. forslag close

No specific provision

2. forslag close

Art. 80b

Member States may determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In this case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.

Direktiv close

Art. 8

(…).

7. Member States shall determine the conditions under which a national identification number or any other identifier of general application may be processed.

Art. 87

Behandling av nasjonalt identifikasjonsnummer

Medlemsstatene kan fastsette nærmere særlige vilkår for behandling av et nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre generelle identifikatorer. Dersom dette er tilfellet, skal det nasjonale identifikasjonsnummeret eller enhver annen generell identifikator bare brukes sammen med nødvendige garantier for den registrertes rettigheter og friheter i henhold til denne forordning.

Gamle loven close

Pol. § 12. Bruk av fødselsnummer m.v.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Datatilsynet kan pålegge en behandlingsansvarlig å bruke identifikasjonsmidler som nevnt i første ledd for å sikre at personopplysningene har tilstrekkelig kvalitet.

Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler.

close