Artikkel 77
Right to lodge a complaint with a supervisory authority

Offisielle tekster Retningslinjer Beslutninger Vurderinger
EU-regulering
Vurderinger
nasj. regulering
Vis forordningens fortaletekst relatert til art. 77 keyboard_arrow_down Skjul forordningens fortaletekst relatert til art. 77 keyboard_arrow_up

 43.1 Personvernnemndas organisering og oppgaver

Personvernnemnda avgjør klager over Datatilsynets avgjørelser, jf. § 42 fjerde ledd. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet.2 § 42 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen.

Personvernnemnda kan bestemme at lederen eller nestlederen sammen med to andre nemndsmedlemmer kan behandle klager over avgjørelser som må avgjøres uten opphold.

Personvernnemnda orienterer årlig Kongen om behandling av klagesakene.

Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas avgjørelser rettes mot staten ved Personvernnemnda.

Kongen kan gi nærmere regler om Personvernnemndas organisering og saksbehandling.

Det finnes ingen fortaletekst i direktivet relatert til art. 77.

GDPR

Like the Directive, Article 77 of the Regulation enables any person concerned by data processing to lodge a complaint with a supervising authority if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes this Regulation. Any infringement of the Regulation may therefore justify such a complaint.

In its first draft, the second paragraph of Article 77 specified also the organizations entitled to lodge a complaint on behalf of the data subject, even irrespective of any claim of the data subject, in case of personal data breach. However, this element was not retained in the final version of the text. 

Which supervisory authority a data subject may report to for determination is not strictly specified. According to paragraph 1, data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

The supervisory authority receiving the lodged complaint  shall inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 78 of the Regulation (paragraph 2).

Direktivet

The Directive already required Member States to implement a procedure for lodging a complaint with the supervisory authority. Thus any person or an association representing that person may lodge a complaint concerning the protection of his or her rights and freedoms in regard to the processing of personal data. This may in particular consist of a request for verification of the lawfulness of processing. Pursuant to Article 28 (4), the person concerned shall be informed of the outcome of the claim or that a check has taken place.

Utfordringer

In countries where the authority had no decision-making power, an increase in complaints may be expected, as this situation will lead to a decision likely to be appealed. The problem is then to determine what will be the procedure before the national authority which should not be overly complicated and/or costly as this may discourage the data subject from pursuing a complaint.

Retour au sommaire
Forordning
1e 2e

Art. 77

1.   Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes this Regulation.

2.   The supervisory authority with which the complaint has been lodged shall inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 78.

1. forslag close

Art. 73 

1. Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in any Member State if they consider that the processing of personal data relating to them does not comply with this Regulation.

2. Any body, organisation or association which aims to protect data subjects’ rights and interests concerning the protection of their personal data and has been properly constituted according to the law of a Member State shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in any Member State on behalf of one or more data subjects if it considers that a data subject’s rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of personal data.

3. Independently of a data subject's complaint, any body, organisation or association referred to in paragraph 2 shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in any Member State, if it considers that a personal data breach has occurred.

2. forslag close

Art. 73

1. Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a single supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her does not comply with this Regulation.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. The supervisory authority to which the complaint has been lodged shall inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 74 (…).

Direktiv close

Art. 28

(…)

4. Each supervisory authority shall hear claims lodged by any person, or by an association representing that person, concerning the protection of his rights and freedoms in regard to the processing of personal data. The person concerned shall be informed of the outcome of the claim.

Each supervisory authority shall, in particular, hear claims for checks on the lawfulness of data processing lodged by any person when the national provisions adopted pursuant to Article 13 of this Directive apply. The person shall at any rate be informed that a check has taken place.

Art. 77

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

1. Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, skal enhver registrert ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der vedkommende har sitt vanlige bosted, har sitt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom den registrerte anser at behandlingen av personopplysninger som gjelder vedkommende, er i strid med denne forordning.

2. Tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, skal underrette klageren om klagebehandlingsforløpet og utfallet av klagen, herunder muligheten for rettslig prøving i henhold til artikkel 78.

 

Gamle loven close

 Pol. 43 Personvernnemndas organisering og oppgaver

Personvernnemnda avgjør klager over Datatilsynets avgjørelser, jf. § 42 fjerde ledd. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet.2 § 42 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen.

Personvernnemnda kan bestemme at lederen eller nestlederen sammen med to andre nemndsmedlemmer kan behandle klager over avgjørelser som må avgjøres uten opphold.

Personvernnemnda orienterer årlig Kongen om behandling av klagesakene.

Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas avgjørelser rettes mot staten ved Personvernnemnda.

Kongen kan gi nærmere regler om Personvernnemndas organisering og saksbehandling.

close